działy MOPS / Świetlica Socjoterapeutyczna
Świetlica Socjoterapeutycznaadres:

Świetlica Socjoterapeutyczna przy MOPS Lędziny
ul. Lędzińska 14, 43-143 Lędziny
budynek Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki
(IV piętro)

tel.:

(0 32) 326 63 96

e-mail:

swietlica_ledziny@interia.pl

kierownik:

Izabela Kołodziej

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 900 do 1700


O nas
Główne cele działania Świetlicy Socjoterapeutycznej
Aktualności
archiwum 2006r. - 2013r.


''Jeśli żyjesz w atmosferze krytyki - uczysz się potępiać
Jeśli doświadczasz wrogości - uczysz się walczyć
Jeśli musisz znosić kpiny - uczysz się nieśmiałości
Jeśli jesteś zawstydzany - uczysz się poczucia winy
Chcemy żyć w atmosferze tolerancji - wtedy uczymy się być cierpliwi
Chcemy żyć w atmosferze zachęty - wtedy uczymy się ufności
Chcemy być akceptowani i chwaleni - wtedy uczymy się doceniać innych
Chcemy żyć w atmosferze uczciwości - wtedy uczymy się sprawiedliwości
Chcemy żyć w poczuciu bezpieczeństwa - wtedy uczymy się ufności
Chcemy żyć w atmosferze akceptacji i przyjaźni - wtedy uczymy się, jak znaleźć miłość w świecie.''O nas

Świetlica Socjoterapeutyczna to publiczna placówka wsparcia dziennego, która działa w myśl przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. D. U. Z 2011 roku Nr 149, poz. 887 z późn. zm). Placówka powstała 16 marca 1998 roku jako Świetlica Środowiskowa, a w 2000 roku została przekształcona w Świetlicę Socjoterapeutyczną.
Powstanie placówki było odpowiedzią na wzrost negatywnych zjawisk społecznych, szczególnie widoczny wśród rodzin funkcjonujących na granicy bezpieczeństwa socjalnego, m.in. z powodu biedy, bezrobocia, chorób, niepełnosprawności i nieprzystosowania społecznego.

Działalność Świetlicy rozkłada się na dwa nurty:
Pierwszy z nich polega na racjonalnym organizowaniu czasu wolnego dzieci oraz młodzieży.
Drugi nurt dotyczy pracy socjoterapeutycznej.

Świetlica mieści się w budynku Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego ''Centrum'' administrowanego przez Fundację Rozwoju Sportu Kultury fizycznej i Turystyki w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14.
Główny cel działania Świetlicy Socjoterapeutycznej

Zadania świetlicy:
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych , rówieśniczych, osobistych,
 • zapewnienie dzieciom racjonalnego wypoczynku poprzez organizowanie zabaw i kółek zainteresowań oraz pomoc w planowaniu przyszłości i realizowaniu marzeń,
 • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
 • sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego rodziny,
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym według potrzeb i diagnozy indywidualnej dzieci.

W zajęciach świetlicy uczestniczy średnio 30 dzieci. Praca placówki przebiega w małych grupach, które stwarzają możliwości wytworzenia pozytywnej relacji między dorosłymi i dziećmi, wspólnoty dzieci, dają poczucie przynależności itp. Dzieci podzielone są na 10 osobowe grupy, każda ma swojego stałego wychowawcę.

Istnieją dwie grupy:

 • Tygryski,
 • Młodzieżowy Klub Rozwoju Indywidualności i Umiejętności Społecznych.

Nabór do grup odbywa się poprzez indywidualny kontakt pracowników świetlicy z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, rodzicami bądź opiekunami prawnymi lub pracownikami innych instytucji zajmujących się pomaganiem dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Często dzieci zgłaszają się do placówki same, zachęcone przez innych podopiecznych Świetlicy.

Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym przewidziany jest czas na poszczególne zajęcia:

 • do godz. 13.00 - ZAJĘCIA DOWOLNE
 • 13.00 - 14.30 - ODRABIANKI
 • 14.30 - 15.30- ZAJĘCIA WŁASNE
 • 15.30 - 16.00 - POSIŁEK
 • 16.00 - 17.00 - ZAJĘCIA WŁASNE
W ramach zajęć własnych i dowolnych placówka organizuje:
 • zajęcia tematyczne, np. zajęcia kulinarne, plastyczne, taniec, wyjście do kina, zajęcia komputerowe, krawieckie itp.,
 • zajęcia relaksacyjne i sportowe,
 • świętowanie uroczystości np. urodziny dzieci, święta, rocznice,
 • zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, socjoterapeutyczne,
 • zabawy - tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe, dydaktyczne,
 • odrabianki - wyrównywanie braków w poziomie wiedzy szkolnej,
 • zajęcia rekreacyjne i turystyczne,
 • spotkania społeczności.
Wobec każdego wychowanka i jego rodziny formułowany i realizowany jest indywidualny program korekcyjny. Program ten jest okresowo weryfikowany w trakcie stałych zebrań zespołu wychowawców. Wychowawcy odwiedzają rodziny w ich domach, a także prowadzą grupę wsparcia dla rodziców w placówce, która służy ma rozwijaniu ich kompetencji w zakresie postrzegania mocnych stron dziecka, kierunkowania jego rozwoju społecznego i emocjonalnego, zdobywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, konfrontacji z własnymi trudnościami i ich przyczynami.

Formuła pracy socjoterapeutycznej obejmuje również współpracę z osobami i instytucjami znaczącymi dla dziecka. Wychowawcy współpracują z członkami rodziny dziecka, pedagogami szkolnymi, wychowawcami, nauczycielami, kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami policji. Pracownicy powyższych służb i instytucji działając w porozumieniu ze sobą tworzą tzw. zespoły interdyscyplinarne, w celu ustalenia wspólnych działań w sytuacjach szczególnie kryzysowych.

Placówka uczestniczy w projekcie ''Razem Raźniej'' realizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2000 roku placówka otrzymała nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
Nasza Świetlica:

Aktualności
dodano 31.03.15r.


Życzenia Wielkanocne ze Świetlicy

W tym roku marzec to czas intensywnej pracy twórczej w Świetlicy socjoterapeutycznej MOPS ze względu na przygotowania do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uczestnicy zajęć wprowadzeni przez wychowawców w tradycje i zwyczaje wielkanocne chętnie podjęli pracę i wykonali różnorodne ozdoby świąteczne w tym przepiękne kartki wielkanocne, które zostały podarowane wraz ze świątecznymi życzeniami osobom zaprzyjaźnionym z placówką. Rękodzieło przyniosło wiele radości, dzieci wykazały się dużą pomysłowością i zaangażowaniem przy tworzeniu swoich prac. W tym przedświątecznym okresie zadbano również o estetykę sal zajęciowych, które ozdobione zostały własnoręcznie wykonanymi dekoracjami, przez co stały się kolorowe i świąteczne.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Dzieci uczęszczające do Świetlicy Socjoterapeutycznych ślą życzenia:

Niechaj jajeczko dobrze smakuje,
bogaty zajączek uśmiechem czaruje.
Mały kurczaczek spełni marzenia
- wiary, radości, miłości, spełnienia!


dodano 31.03.15r.


Warsztaty robienia stroików wielkanocnych

Świąteczną atmosferę w naszej Świetlicy można już było poczuć 26 marca (czwartek) uczestnicząc w warsztatach robienia stroików wielkanocnych. Nie zawiedli rodzice, którzy licznie przybyli na warsztaty organizowane w ramach Programu Angażowania Rodzin. Pomocników było wielu i całe swoje serce włożyli w przygotowanie świątecznych stroików, i za to serce, i niezawodność pragniemy im gorąco podziękować w imieniu całej społeczności świetlicowej.


dodano 26.03.15r.Metamorfoza w Świetlicydodano 17.02.15r.Konkurs plastyczny "Rodzina bez przemocy"

W poniedziałek 16 lutego 2015 roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach odbył się konkurs plastyczny pod hasłem: "Rodzina bez przemocy".

Konkurs zorganizowany został przez Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach i Świetlicę Socjoterapeutyczną w Lędzinach. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel. Tematem przewodnim prac konkursowych było hasło "Rodzina bez przemocy". Do udziału w konkursie zaproszeni zostali podopieczni placówki wraz z rodzicami i wychowawcami. Powstało wiele bardzo ciekawych prac, spośród których jury wybrało trzy zwycięskie. Ich autorzy uhonorowani zostali pucharami.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy. Nagrody ufundowane przez Gminę Lędziny wręczyła osobiście Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel wraz z Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach Panią Izabelą Golus.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a zaangażowanie uczestników zachęciło organizatorów do jego kontynuacji w kolejnych latach. Jest on również jedną z form profilaktyki działań przeciw przemocy w rodzinie.dodano 17.02.15r.Ferie w Lędzinach - Akcja "Bezpieczna rodzina na drodze"

W dniu 02.02.2015 roku uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przeprowadzili akcję pod hasłem: "Bezpieczna rodzina na drodze" pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny - Krystyny Wróbel.

W ramach działań sprawdzano trzeźwość i dokumentację kierowców. Kierowcy, którzy wykazali się odpowiedzialnością i znajomością przepisów drogowych zostali wyróżnieni Medalem Wzorowego Kierowcy ręcznie wykonanego przez uczestników placówki, materiałami promocyjnymi z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach, a także okazyjnymi gadżetami w postaci odblasków i okładek na dokumenty.

Kontynuacją powyższej akcji było sprawdzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dzieci i młodzieży z terenu miasta Lędziny. Za prawidłowe odpowiedzi na przygotowane przez podopiecznych świetlicy pytania wręczane były dyplomy "Jeżdżę bezpiecznie - jestem bezpieczny" oraz opaski odblaskowe ufundowane przez Urząd Miasta Lędziny.

Wychowankowie wraz z policjantami uwiecznili akcję na wspólnej fotografii.dodano 17.02.15r.Ferie Zimowe 2015

W okresie od 2 lutego do 13 lutego 2015 roku, w świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, w czasie trwania ferii zimowych, zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W poniedziałek 2 lutego br uczestnicy świetlicy wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny Krystyny Wróbel przeprowadzili akcję pod hasłem: "Bezpieczna rodzina na drodze". W ramach działań sprawdzano trzeźwość dokumentację kierowców. Kierowcy, którzy wykazali się odpowiedzialnością i znajomością przepisów drogowych zostali wyróżnieni Medalem Wzorowego Kierowcy. Podczas kolejnych dni dzieci i młodzież miały okazję być na pokazie iluzjonistycznym pt.: "Edukacyjny pokaz magii" oraz warsztatach teatralnych i przedstawieniu pt.: "Gospodarz i Juroszek". Wielką przygodą była wyprawa na Osadnik „Olszyce, gdzie czekało na nas ognisko. Po zimowym spacerze dzieci i młodzież chętnie pałaszowały upieczone kiełbaski aby następnie przystąpić do konkurencji sportowych podczas których wszyscy mieliśmy świetną okazję do integracji i przedniej zabawy. Był śmiech , była zabawa i zadowolenie.

Kolejną atrakcją była wycieczka na kopalnię "Ziemowit", gdzie podopieczni mieli okazję zapoznać się z ciężką pracą górników oraz zwiedzić nie tylko Stację Ratownictwa Górniczego ale także Salę Tradycji gdzie mogliśmy na ekranach multimedialnych wirtualnie zwiedzić każdy zakątek kopalni.

Największą jednak atrakcją dla dzieci był wyjazd w góry do Wisły gdzie mogły zjeżdżać na sankach i próbować swoich sił na snowboardzie.

Podczas ferii nie zabrakło również zajęć kulinarnych gdzie każdy mógł się wykazać swoją pomysłowością i kreatywnością. Były kanapki, pyszne sałatki i słodkie desery, które szybciutko zniknęły z talerzy. Podczas ferii dzieci i młodzież korzystały z basenu i hali sportowej.

Społeczność świetlicowa wraz z kadrą składa szczególne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do atrakcyjnego spędzenia ferii zimowych.dodano 12.12.14r.Stroiki Bożonarodzeniowe

W naszej świetlicy już tradycją stało się iż w ferworze przedświątecznych prac rodzice zawsze znajdą czas aby uczestniczyć z dziećmi w zajęciach, podczas których wykonywano stroiki bożonarodzeniowe. Tego roku w/w zajęcia odbyły się w dniu 10 grudnia. Zgromadzone różne gałązki, szyszki, bombki, kokardki i inne ozdoby szybko w sprawnych rączkach przeistoczyły się w cudowne kompozycje świąteczne, które to będą ozdobą wigilijnych stołów. Podczas zajęć wszystkim udzielił się świąteczny nastrój, był uśmiech, był gwar i zapach igliwia. Dzieci wraz z rodzicami popisali się swoją inwencją twórczą, co można zobaczyć na załączonych zdjęciach.dodano 08.12.14r.Św. Mikołaj w naszej Świetlicy

5 grudnia 2014 roku do Świetlicy przybył długo oczekiwany Gość - Święty Mikołaj z pomocnikami elfami, śnieżynką oraz diabełkiem, który to zabrał się za te "mniej grzeczne" dzieci i smarował sadzą ich buzie. Dla dzieci była to ogromna niespodzianka, były zaskoczone, że Mikołaj ma takiego pomocnika. Po cichutku każdy pytał "czy ja byłem grzeczny???" Po wręczaniu prezentów mikołajkowych odbyła się sesja zdjęciowa z Mikołajem. Dzieci zadowolone i uśmiechnięte zaprosiły Mikołaja wraz z jego pomocnikami na następny rok.

dodano 14.11.14r.Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Medycznego

13 listopada został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji naszą świetlicę odwiedziła ratowniczka medyczna pani Barbara Markiecka. Dzieci mogły w praktyce sprawdzić swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ponieważ pani Basia przywiozła fantoma ratowniczego. Dzieci przekonały się, że praca ratownika medycznego jest bardzo trudna. Wymaga dużej wiedzy i umiejętności pracy pod presją.

Na ręce pani Basi podopieczni wraz z wychowawczyniami złożyli podziękowania i wyrazy uznania za wykonywanie niełatwej pracy wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania w niesieniu pomocy pacjentom oraz życzenia, aby praca była źródłem satysfakcji i dawała poczucie dobrze wypełnionego obowiązku.dodano 30.09.14r.Dzień Chłopaka

Dnia 29.09.2014r w Świetlicy zorganizowaliśmy Dzień Chłopaka. Wychowawczyni świetlicy wspólnie z dziewczynkami przygotowała ciekawe konkursy. Na sam początek chłopcy musieli wykazać się znajomością drużyn piłkarskich. Następnie w ruch poszły igły, nici i guziki. Panowie stanęli na wysokości zadania i po chwili wszystkie guziki były ładnie przyszyte. Również znakomicie spisali się w konkurencji wiązania krawata. Uwieńczeniem zajęć były złożone życzenia wraz z upominkiem oraz słodki poczęstunek./p>

Z okazji tego dnia niezwykłego,
Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego,
Humoru radosnego
I aby codziennie spotkało Was coś magicznego.
I uśmiechu pogodnego 
Na każdy moment życia.dodano 17.07.14r.Rzędkowice 2014

"Rzędkowice ukochane,
Co bez was zrobię ja?
Może sobie tu zostanę
Jeszcze dzień lub dwa…"

Już na kilka dni przed planowanym wyjazdem, wśród uczestników świetlicy toczyły się rozmowy na temat wycieczki do Rzędkowic. Ci, co jechali po raz pierwszy wciąż dopytywali, co ze sobą zabrać i co tam będziemy robić? Zaś stali bywalcy chętnie odpowiadali na ich pytania.

I wreszcie nadszedł ten dzień. Tak długo wyczekiwany dzień wyjazdu. Na zbiórce o godzinie 8.20. wszyscy zjawili się z bagażami i dobrym humorem. I wyruszyliśmy. Pan kierowca bezpiecznie dowiózł nas do celu. Ci, którzy byli tu po raz pierwszy, z ciekawością rozglądali się dookoła. W pozostałych odżywały wspomnienia z poprzednich plenerów.

W krótkim czasie powstał nasz obóz. Chwila odpoczynku i wyruszyliśmy przywitać się ze skałkami. Wieczorem czekało nas pierwsze ognisko. Pieczenie kiełbasek, wspólne rozmowy, zabawy i, po raz pierwszy w długiej historii Rzędkowic, śpiew przy akompaniamencie gitary.

Następnego dnia, po porannej toalecie i szybkim śniadaniu, wyruszyliśmy na 16 kilometrowy spacer. Udaliśmy się Szlakiem Orlich Gniazd do zamku w Bobolicach i ruin zamku w Mirowie. Zamek uruchomił wyobraźnię i ciekawość dzieci. Prześcigali się w pomysłach, jak kiedyś się tu mieszkało i co robiło w dawnych czasach. Najbardziej zaintrygowało ich krzesło tortur z siedziskiem i oparciem pełnym gwoździ oraz dyby. Każdy mógł doświadczyć, jak to było być ukaranym i zakutym w dyby.

Droga powrotna wiodła przez łąki pełne chabrów i maków oraz las pełen poziomek i jagód. Spacer dostarczył wielu wrażeń i dla ducha i dla ciała. W obozie czekał na nas pyszny obiad przygotowany przez przyjaciół świetlicy.

Wieczorem, tradycyjnie już, wszyscy usiedliśmy przy ognisku. Tego dnia była również dyskoteka, a jej podsumowaniem był występ taneczny przygotowany przez najmłodsze uczestniczki pod czujnym okiem koleżanki Eweliny.

W niedzielny poranek z niecierpliwością oczekiwaliśmy na przyjazd alpinistów, którzy zabrali nas na wspinaczkę skałkową. To był czas zmierzenia się ze swoimi lękami i słabościami, czas pokonywania barier. Tego dnia emocjom nie było końca, ponieważ po obiedzie do obozu zawitali piraci. Dowodził Kapitan Roger. Pozostali korsarze to Posejdonello i Piratus Obierzyświat. Korsarze zostali przywódcami dwóch drużyn i zaczęła się morska przygoda. Drużyny rywalizowały o Pieczęć Kapitana Rogera i kufer pełen skarbów. Szczury lądowe podczas rywalizacji musiały udowodnić, że nadają się na piratów. Czego tam nie było... bieg w workach, przetaczanie „beczki z rumem”, czołganie się pod bomem, przeciąganie liny i wiele innych. Gdy szczury lądowe wykazały się odpowiednimi dla pirata umiejętnościami, Kapitan Roger pasował ich, podczas uroczystego chrztu, na prawdziwych piratów, nadając im nowe morskie imiona. Pirackie załogi na zakończenie wywiesiły własnoręcznie wykonane bandery. Wspaniała atmosfera zabawy trwałą do późnych godzin wieczornych przy magicznym blasku ogniska.

No i nadszedł poniedziałek... Dzień zwijania obozu i powrotu do domu. Trudno było rozstać się z Rzędkowicami po tak miło spędzonym czasie. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

  Szczególne podziękowania dla:
 • Piotra - Kapitana Rogera;
 • Piotra - korsarza Piratusa Obierzyświata;
 • Włodka - korsarza Posejdonello;
 • Grzegorza - kucharza i fotografa w jednej osobie;
 • Bogusia - kucharza.dodano 10.03.14r.Dzień kobiet

W dniu 07 marca 2014 roku chłopcy z Młodzieżowego Klubu zaprezentowali w świetlicy program słowno-muzyczny na wesoło dla koleżanek z okazji Dnia Kobiet.

Atmosfera była wyśmienita, dziewczęta, jak również obecne Panie bardzo dobrze się bawiły.

Patryk oraz Robert okazali się rewelacyjnymi komediantami parodiując "pogodynkę" oraz żonę. Chłopcy udowodnili, że można się wyśmienicie bawić bez "wzmacniaczy", dopalaczy itd... - możnaby rzec, że są to chłopcy "do tańca i do różańca"

Na zakończenie przedstawienia chłopcy w składzie: Maciej, Sebastian, Patryk, Robert, Patryk, Dominik oraz Mateusz zaśpiewali dla zgromadzonej płci pięknej ze świetlicy utwór "Baby ach te baby".Chłopcy jesteście wielcy, dziękujemy!dodano 17.02.14r.Walentynki

14 lutego 2014 roku dzieci i młodzież w świetlicy obchodziły Walentynki czyli dzień zakochanych ale i również osób darzących sie sympatią. Do tego dnia uczestnicy przygotowywali się już kilka dni wcześniej.

Podopieczni, pełni pomysłów, pracowali nad swoimi kartkami, aby każda z nich była oryginalna i niepowtarzalna. Następnie kartki wędrowały do specjalnego pudełka, które to zostało uroczyście otwarte w dniu Walentynek.

Ten dzień był z pewnością dniem radości dla wszystkich, ponieważ każdy otrzymał wiele kartek. W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć poczęstunku jakim były lody.dodano 03.02.14r.Ferie zimowe 2014

W tym roku nasze województwo jako pierwsze rozpoczęło ferie zimowe. Trwały one od 20.01. do 31.01. Mimo, że śniegu było jak na lekarstwo, podopieczni świetlicy nie nudzili się ani przez chwilę, o co zadbały panie wychowawczynie. Wśród przygotowanych atrakcji były między innymi zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, quizy i konkursy wiedzy, wyjazd do kina, wycieczka na kopalnię "Ziemowit" oraz wycieczka na "Trutowisko". Codziennie były wyjścia na basen i tańce na matach tanecznych, a także rozgrywki sportowe na x-boksie.

Na zajęciach kulinarnych uczestnicy przygotowywali galaretkowe desery, pyszne sałatki warzywne i kanapki. Był też konkurs na najładniejszą kanapkę. Bujna wyobraźnia pomogła dzieciom wyczarować niesamowite kanapki, które nie tylko się wspaniale prezentowały, ale też świetnie smakowały.

Do kina pojechaliśmy do Tychów. Młodsza grupa poszła na seans pt.: "Skubani", a starsza grupa obejrzała film pt.: "Biegnij, chłopcze, biegnij". Dużą atrakcją było również późniejsze wyjście do restauracji.

Podczas wycieczki na kopalnię "Ziemowit" byliśmy gośćmi pracowników Stacji Ratownictwa Górniczego. Zwiedzając stację, ratownicy pokazali nam, z jakim sprzętem udają się na akcje ratunkowe. Mogliśmy też przejść przez tunel treningowy, który przybliżył dzieciom trudne warunki pracy na kopalni. Następnie przeszliśmy do Sali Pamięci, gdzie czekał słodki poczęstunek. W Sali Pamięci mogliśmy na ekranach multimedialnych wirtualnie zwiedzić każdy zakątek kopalni.

Nie lada przygodą była także wycieczka na "Trutowisko" w Lędzinach. Najpierw jazda autobusem, a potem 2-kilometrowy spacer przez ośnieżony las. Zaplanowaliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek i zabawy ruchowe. Okazało się, że już samo rozpalanie ogniska było niezłą uciechą! Trochę trwało, zanim ogień zrobił się na tyle duży, że mogliśmy upiec kiełbaski. A w międzyczasie młodzież szalała na śniegu. Wprawdzie śniegu wiele nie było, ale wystarczyło do dobrej zabawy - gonitw, pościgów i bitwy na śnieżki. Po posiłku na świeżym powietrzu wszystkim dopisywały humory więc droga powrotna przebiegała w miłej atmosferze.

Ferie dla nas były bardzo udane! Czekamy teraz na wakacje! :)
© 2006-2015 MOPS Lędziny