działy MOPS / Świetlica Socjoterapeutyczna
Świetlica Socjoterapeutycznaadres:

Świetlica Socjoterapeutyczna przy MOPS Lędziny
ul. Lędzińska 14, 43-143 Lędziny
budynek Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki
(IV piętro)

tel.:

(0 32) 326 63 96

e-mail:

swietlica_ledziny@interia.pl

kierownik:

Izabela Kołodziej

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 900 do 1700


O nas
Główne cele działania Świetlicy Socjoterapeutycznej
Aktualności


''Jeśli żyjesz w atmosferze krytyki - uczysz się potępiać
Jeśli doświadczasz wrogości - uczysz się walczyć
Jeśli musisz znosić kpiny - uczysz się nieśmiałości
Jeśli jesteś zawstydzany - uczysz się poczucia winy
Chcemy żyć w atmosferze tolerancji - wtedy uczymy się być cierpliwi
Chcemy żyć w atmosferze zachęty - wtedy uczymy się ufności
Chcemy być akceptowani i chwaleni - wtedy uczymy się doceniać innych
Chcemy żyć w atmosferze uczciwości - wtedy uczymy się sprawiedliwości
Chcemy żyć w poczuciu bezpieczeństwa - wtedy uczymy się ufności
Chcemy żyć w atmosferze akceptacji i przyjaźni - wtedy uczymy się, jak znaleźć miłość w świecie.''O nas

Świetlica Socjoterapeutyczna to publiczna placówka wsparcia dziennego, która działa w myśl przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. D. U. Z 2011 roku Nr 149, poz. 887 z późn. zm). Placówka powstała 16 marca 1998 roku jako Świetlica Środowiskowa, a w 2000 roku została przekształcona w Świetlicę Socjoterapeutyczną.
Powstanie placówki było odpowiedzią na wzrost negatywnych zjawisk społecznych, szczególnie widoczny wśród rodzin funkcjonujących na granicy bezpieczeństwa socjalnego, m.in. z powodu biedy, bezrobocia, chorób, niepełnosprawności i nieprzystosowania społecznego.

Działalność Świetlicy rozkłada się na dwa nurty:
Pierwszy z nich polega na racjonalnym organizowaniu czasu wolnego dzieci oraz młodzieży.
Drugi nurt dotyczy pracy socjoterapeutycznej.

Świetlica mieści się w budynku Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego ''Centrum'' administrowanego przez Fundację Rozwoju Sportu Kultury fizycznej i Turystyki w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14.
Główny cel działania Świetlicy Socjoterapeutycznej

Zadania świetlicy:
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych , rówieśniczych, osobistych,
 • zapewnienie dzieciom racjonalnego wypoczynku poprzez organizowanie zabaw i kółek zainteresowań oraz pomoc w planowaniu przyszłości i realizowaniu marzeń,
 • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
 • sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego rodziny,
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym według potrzeb i diagnozy indywidualnej dzieci.

W zajęciach świetlicy uczestniczy średnio 30 dzieci. Praca placówki przebiega w małych grupach, które stwarzają możliwości wytworzenia pozytywnej relacji między dorosłymi i dziećmi, wspólnoty dzieci, dają poczucie przynależności itp. Dzieci podzielone są na 10 osobowe grupy, każda ma swojego stałego wychowawcę.

Istnieją dwie grupy:

 • Tygryski,
 • Młodzieżowy Klub Rozwoju Indywidualności i Umiejętności Społecznych.

Nabór do grup odbywa się poprzez indywidualny kontakt pracowników świetlicy z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, rodzicami bądź opiekunami prawnymi lub pracownikami innych instytucji zajmujących się pomaganiem dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Często dzieci zgłaszają się do placówki same, zachęcone przez innych podopiecznych Świetlicy.

Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym przewidziany jest czas na poszczególne zajęcia:

 • do godz. 13.00 - ZAJĘCIA DOWOLNE
 • 13.00 - 14.30 - ODRABIANKI
 • 14.30 - 15.30- ZAJĘCIA WŁASNE
 • 15.30 - 16.00 - POSIŁEK
 • 16.00 - 17.00 - ZAJĘCIA WŁASNE
W ramach zajęć własnych i dowolnych placówka organizuje:
 • zajęcia tematyczne, np. zajęcia kulinarne, plastyczne, taniec, wyjście do kina, zajęcia komputerowe, krawieckie itp.,
 • zajęcia relaksacyjne i sportowe,
 • świętowanie uroczystości np. urodziny dzieci, święta, rocznice,
 • zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, socjoterapeutyczne,
 • zabawy - tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe, dydaktyczne,
 • odrabianki - wyrównywanie braków w poziomie wiedzy szkolnej,
 • zajęcia rekreacyjne i turystyczne,
 • spotkania społeczności.
Wobec każdego wychowanka i jego rodziny formułowany i realizowany jest indywidualny program korekcyjny. Program ten jest okresowo weryfikowany w trakcie stałych zebrań zespołu wychowawców. Wychowawcy odwiedzają rodziny w ich domach, a także prowadzą grupę wsparcia dla rodziców w placówce, która służy ma rozwijaniu ich kompetencji w zakresie postrzegania mocnych stron dziecka, kierunkowania jego rozwoju społecznego i emocjonalnego, zdobywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, konfrontacji z własnymi trudnościami i ich przyczynami.

Formuła pracy socjoterapeutycznej obejmuje również współpracę z osobami i instytucjami znaczącymi dla dziecka. Wychowawcy współpracują z członkami rodziny dziecka, pedagogami szkolnymi, wychowawcami, nauczycielami, kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami policji. Pracownicy powyższych służb i instytucji działając w porozumieniu ze sobą tworzą tzw. zespoły interdyscyplinarne, w celu ustalenia wspólnych działań w sytuacjach szczególnie kryzysowych.

Placówka uczestniczy w projekcie ''Razem Raźniej'' realizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2000 roku placówka otrzymała nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
Aktualności
dodano 03.02.14r.Ferie zimowe 2014

W tym roku nasze województwo jako pierwsze rozpoczęło ferie zimowe. Trwały one od 20.01. do 31.01. Mimo, że śniegu było jak na lekarstwo, podopieczni świetlicy nie nudzili się ani przez chwilę, o co zadbały panie wychowawczynie. Wśród przygotowanych atrakcji były między innymi zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, quizy i konkursy wiedzy, wyjazd do kina, wycieczka na kopalnię "Ziemowit" oraz wycieczka na "Trutowisko". Codziennie były wyjścia na basen i tańce na matach tanecznych, a także rozgrywki sportowe na x-boksie.

Na zajęciach kulinarnych uczestnicy przygotowywali galaretkowe desery, pyszne sałatki warzywne i kanapki. Był też konkurs na najładniejszą kanapkę. Bujna wyobraźnia pomogła dzieciom wyczarować niesamowite kanapki, które nie tylko się wspaniale prezentowały, ale też świetnie smakowały.

Do kina pojechaliśmy do Tychów. Młodsza grupa poszła na seans pt.: "Skubani", a starsza grupa obejrzała film pt.: "Biegnij, chłopcze, biegnij". Dużą atrakcją było również późniejsze wyjście do restauracji.

Podczas wycieczki na kopalnię "Ziemowit" byliśmy gośćmi pracowników Stacji Ratownictwa Górniczego. Zwiedzając stację, ratownicy pokazali nam, z jakim sprzętem udają się na akcje ratunkowe. Mogliśmy też przejść przez tunel treningowy, który przybliżył dzieciom trudne warunki pracy na kopalni. Następnie przeszliśmy do Sali Pamięci, gdzie czekał słodki poczęstunek. W Sali Pamięci mogliśmy na ekranach multimedialnych wirtualnie zwiedzić każdy zakątek kopalni.

Nie lada przygodą była także wycieczka na "Trutowisko" w Lędzinach. Najpierw jazda autobusem, a potem 2-kilometrowy spacer przez ośnieżony las. Zaplanowaliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek i zabawy ruchowe. Okazało się, że już samo rozpalanie ogniska było niezłą uciechą! Trochę trwało, zanim ogień zrobił się na tyle duży, że mogliśmy upiec kiełbaski. A w międzyczasie młodzież szalała na śniegu. Wprawdzie śniegu wiele nie było, ale wystarczyło do dobrej zabawy - gonitw, pościgów i bitwy na śnieżki. Po posiłku na świeżym powietrzu wszystkim dopisywały humory więc droga powrotna przebiegała w miłej atmosferze.

Ferie dla nas były bardzo udane! Czekamy teraz na wakacje! :)dodano 20.12.13r.Wigilia 2013

Wigilia Bożego Narodzenia jest piękną polską tradycją, którą podtrzymujemy również w świetlicy. 18 grudnia 2013roku w rodzinnej atmosferze złożyliśmy sobie życzenia, podzieliliśmy się opłatkiem, a następnie mogliśmy spróbować tradycyjnych potraw świątecznych. Wychowankowie mieli również okazję zaprezentować swoją twórczość artystyczną najważniejszym gościom - Pani Aleksandrze Skwara-Zięciak - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, oraz Pani Danucie Karkoszka - Instruktorowi d/s kulturalno-oświatowych Domu Dziennego Pobytu Seniora w Lędzinach.dodano 09.12.13r.Św. Mikołaj w Świetlicy

W piątek, 6 grudnia naszą świetlicę odwiedził Mikołaj. Dzieci dotrzymały obietnicy złożonej przed rokiem i starały się być grzeczne przez cały ten czas, aby zasłużyć na podarki.

Przez cały tydzień dzieci dopytywały, czy Mikołaj na pewno do nich przyjdzie i zastanawiały się, czym ich obdaruje. Czy mały, czy duży, z taka samą niecierpliwością czekał na piątkowe popołudnie.

I wreszcie nadszedł ten wyczekiwany moment. Przybył do nas Mikołaj! Każde dziecko, zanim otrzymało prezent, przez chwilę mogło porozmawiać z dostojnym gościem. A gdy już podarki zostały wręczone, uwieczniliśmy na zdjęciach naszą radość. I już czekamy na spotkanie w przyszłym roku. Do zobaczenia, Mikołaju! :).dodano 02.12.13r.Andrzejki 2013

29.11.2013r. w Świetlicy odbył się "wieczór andrzejkowy". Tego dnia wróżbom i przepowiedniom nie było końca. Największym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjne andrzejkowe wróżby. Każde dziecko miało możliwość poznania swojej przyszłości z "przymrużeniem oka". Dzieci mogły powróżyć sobie z sekretnych kubeczków, ze szpilek, literek, przekuwały serduszka, aby dowiedzieć się jak będzie miał/a na imię ukochana osoba. Nie zabrakło też wędrowania butów przez całą salę. Zabawy oraz uśmiechu było wiele, tak więc wszyscy z utęsknieniem czekają już na przyszłoroczne Andrzejki.dodano 18.10.13r.Wycieczka do Sztolni "Czarnego Pstrąga" oraz Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

14.10.2013r. Dzieci i młodzież Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach uczestniczyły w wycieczce do Sztolni "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach.

Już na początku zwiedzania towarzyszyło nam uczucie przygody i zaciekawienia. Zwiedzanie rozpoczęło się od zejścia krętymi schodami do szybu ,,Ewa" na głębokość ok.20m. Tam czekały na nas łodzie, którymi przepłynęliśmy odcinek 600m. Przewodnik ciekawie opowiadał nam o historii Tarnowskich Gór, która związana była z wydobywaniem rud ołowiu z domieszką srebra i żelaza. Poinformował nas iż w migotliwym świetle wprawne oko mogło dostrzec pstrąga, który wydaje się być czarny i stąd nazwa „Sztolnia Czarnego Pstrąga". Z bólem stwierdził iż aktualnie pstrągów nie ma, bowiem rzeka do której wpływa woda z sztolnii jest zanieczyszczona.

Następnie udaliśmy się do Kopalni Srebra gdzie windą zjechaliśmy na głębokość 40m. Ku radości dzieci również płynęliśmy łodziami. Następnie pieszo zwiedzaliśmy chodniki i komory, a dodatkowo zwiedziliśmy multimedialne Muzeum.

Wyjazd był dla nas niezapomnianą okazją do poznania cząstki naszego dziedzictwa narodowego . Był to wspaniały dzień spędzony w doskonałej atmosferze.dodano 01.10.13r.Dzień chłopaka.

W naszej świetlicy 30 września obchodzono DZIEŃ CHŁOPAKA! Z tej okazji uczestniczki świetlicy zorganizowały niespodziankę.

Dziewczyny miały krótki występ, w którym zaśpiewały piosenkę własnego autorstwa na temat kolegów oraz zaprezentowały układ taneczny. Po części artystycznej nasi chłopcy wzięli udział w quizie, w którym mogli się wykazać swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Byli bardzo zaangażowani w zabawę i chętnie uczestniczyli w konkursach, które wzbudziły wiele emocji wśród widowni. Jak zwykle spisali się na MEDAL!!!! Na zakończenie każda z dziewczyn przekazała kartkę upominkową z najlepszymi życzeniami. Po części artystycznej przyszedł czas na słodki poczęstunek w postaci lodów z owocami.

Wszystkim chłopakom życzymy:
Uśmiechu na twarzy
a w sercu radości,
spełnienia marzeń
i szczęścia w miłości -
wszystkiego najlepszego
z okazji Dnia Chłopaka :)dodano 20.06.13r.Nasze kochane Rzędkowice...

Czterodniowa wycieczka do Rzędkowic 14-17 czerwca 2013 roku.

Pierwszego dnia o godzinie 9:00 zebraliśmy się na parkingu Fundacji Rozwoju Sportu i Turystyki. Szybki załadunek bagaży i w drogę. Na miejscu ochoczo zabraliśmy się do rozbicia obozu, nad którym roztaczał się zapach gotującego sie obiadu. Po obiedzie chwila odpoczynku, a potem spacer po okolicy, rozgrywki sportowe i zabawy przy ognisku. Nastepnego dnia oczekiwaliśmy na Pana Jacka Czecha, licencjonowanego instruktora wspinaczki skalnej i taternictwa. Wśród dzieci i młodzieży słychać było szepty... "Przecież to alpinista, uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w skialpinizmie, brał udział w wyprawie himalajskiej na Cho-Oyu". I z jeszcze większym zainteresowaniem oczekiwali na wspinaczkę. W końcu stało się!...Jesteśmy na "skałkach", jeszcze krótka rozgrzewka i pierwsi szczęściarze rozpoczęli wspinaczkę. Do obozu wróciliśmy nieziemsko zmęczeni, ale z bagażem pozytywnych doznań.

Drugi dzień dostarczył nam również wielu wrażeń. Każdy uczestnik musiał pokonać tor przeszkód jaki przygotowali nam przyjaciele Świetlicy. Czego tam nie było! Slalom z piłką, bieg w gumowcach i kaskach, przeskok przez fosę z wodą. Na koniec każda grupa miała za zadanie "zakamuflować się". Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i wieczorne zabawy przy ognisku. Trzeciego dnia zaraz po sniadaniu wybraliśmy się do Jaskini Głebokiej oraz na Górę Zborów. Przyjazne otoczenie- bezpieczny duży teren, życzliwi ludzie- sprzyjały atmosferze wypoczynku.

W ostatnim dniu wstaliśmy bardzo wcześnie, spakowaliśmy swoje rzeczy i po śniadaniu wyruszyliśmy w kierunku domu. Po drodze żegnaliśmy piękne widoki z nadzieją, że za rok o tej samej porze znów tu powrócimy!

Wycieczka dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. Mieliśmy okazję poznać piękny zakątek naszej Ojczyzny, jakim jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjazdu z serca dziękujemy.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach wraz ze społecznością świetlicową składa szczególne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak wspaniałej wycieczki.dodano 15.04.13r."Stop Cyberprzemocy" - zajęcia profilaktyczne w Lędzinach

CYBERPRZEMOC jest to przemoc z użyciem technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Jej narzędziami są Internet oraz telefony komórkowe. Szczególnie narażone na to zjawisko są dzieci i młodzież.

W dniu 15 kwietnia bieruńscy policjanci odwiedzili naszą Świetlicę i przeprowadzili zajęcia profilaktyczne pt.: "Stop Cyberprzemocy". Na samym początku zaprezentowano film pt.: "Stop Cyberprzemocy" Fundacji Dzieci Niczyje. Podczas prelekcji dowiedzieliśmy się, co należy zrobić w przypadku gdy zostanie się ofiarą tego typu przemocy lub dowiemy się, że ktoś jest ofiarą takiej przemocy. Dowiedzieliśmy się dokładnie, co to takiego cyberprzemoc. Zostaliśmy poinformowani o skutkach prawnych jakie ponoszą sprawcy cyberprzemocy oraz omówione zaostały formy cyberprzemocy.dodano 04.04.13r.Legenda o smoku wawelskim

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było to ogromne zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci owcy. Gdy wydawało się, że wszystko jest stracone, na dworze króla pojawił się ubogi szewczyk, który sprytem przechytrzył smoka fundując mu owcę wypchaną po brzegi siarką...Smoka tak suszyło, że pił, pił, pił aż pękł....

Tę właśnie legendę w wykonaniu aktorów teatru mogli zobaczyć podopieczni świetlicy. Całe wydarzenie odbyło się 3 kwietnia i przebiegało w przyjemnej atmosferze. Podczas przedstawienia na sali można było usłyszeć głośne śmiechy widowni. Po zakończeniu teatrzyku bohaterowie wcielający się w postacie Królewny i Szewczyka przygotowali wspólną zabawę, polegającą na przebraniu dwóch dziewczynek i chłopców w typowe stroje ludowe i odtworzeniu popularnego krakowiaka. Ubawu było co niemiara, a jeszcze długo po tym w świetlicy można było usłyszeć roześmianych uczestników tego wydarzenia nucących pod nosem odgłosy smoka: "Mniam, mniam, mniam, mniam".dodano 29.03.13r.Wielkanoc

Wielkanocne Śniadanko w naszej świetlicy to już tradycja. W dniu 26 marca 2013 roku uczestnicy świetlicy wraz z wychowawcami zasiedli przy stołach pełnych łakoci. Wspólnie spędzony czas upływał w miłej atmosferze.

Nie zabrakło również miłego akcentu, jakim był karnecik przy każdej zastawie stołowej z sentencją jako formą życzeń. Oto jedno z nich : "Dwa czynniki bardziej niż cokolwiek decydują o tym co nam się przytrafia w życiu: to, o czym myślimy, i w jaki sposób o tym myślimy przez cały czas."dodano 26.03.13r.Spotkanie Przedświąteczne

W dniu 25.03.2013r. uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy MOPS w Lędzinach wraz ze swoimi rodzicami wzięli udział w Spotkaniu Przedświątecznym poświęconym na przygotowanie wielkanocnych stroików świątecznych.

Dzieci pracowały wraz ze swoimi rodzicami w bardzo ciepłej i miłej atmosferze. Praca była wspólna – dała możliwość doświadczenia radości poprzez współpracę. Stroiki wyszły bardzo szykowne. (!) Użyto do ich wykonania wcześniej zakupionych ozdób oraz wykorzystano żywe gałązki iglaków, bazi, bukszpanów i innych zielonych gałązek.

Efektem tej współpracy i zabawy były pięknie zdobione koszyczki z akcentami wiosny oraz zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy wraz ze śmiejącymi się kurczakami. Uczestnicy spotkania cieszyli się widokiem świątecznych stroików - owocami swojej wspólnej pracy przez całe Święta w swoich domach.
Na koniec Spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia uwieczniające owoce wspólnej pracy.
dodano 28.02.13r.Zimowe ferie 2013

W tegorocznych zajęciach feryjnych zorganizowanych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach wzięli udział uczestnicy świetlicy oraz kilkanaście dzieci z terenu miasta Lędziny.

Było sportowo, tanecznie , plastycznie i sympatycznie. Oprócz tradycyjnych gier i zabaw, dzieci brały udział w różnych turniejach i quizach oraz zajęciach plastyczno-technicznych przygotowanych przez wychowawców. Ponadto codziennie uczęszczały na basen, tańczyły na "matach tańczących", brały udział w rozgrywkach tenisa stołowego i "piłkarzyków" oraz rywalizowały w różnych dziedzinach sportowych na X-boksie. Ważnym wydarzeniem podczas ferii był wyjazd do Szczyrku gdzie dzieci i młodzież mogła szusować po stokach, zjeżdżać na sankach a na zakończenie stoczono bitwę na śnieżki. W drugim tygodniu atrakcją był wyjazd do kina w Tychach na film pt.: "Zambezia"połączony z wypadem do restauracji. Czas ferii spędzono bardzo owocnie, nie było czasu na nudę, a uśmiech nieodłącznie towarzyszył dzieciom podczas całych ferii.dodano 23.12.12r.Wigilia 2012

Czas świąteczny wszystkim kojarzy się z miłością, radością, dobrocią i obdarowywaniem. Dla większości z nas najpiękniejszym jest wieczór Wigilijny. W dniu 20 grudnia br tradycyjnie już wychowankowie świetlicy wraz z wychowawcami i zaproszonymi gośćmi zasiedli przy wilgilijnym stole. Wieczerzę rozpoczęto od podzielenia sie opłatkiem i złożeniu życzeń. Podczas spotkania panował radosny i świąteczny nastrój.dodano 10.12.12r.Św. Mikołaj w Świetlicy

Mikołajki wielu z nas kojarzą się z wielką przyjemnością i tajemniczością. Każdego roku dziecko i te duże i te małe z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzi je św. Mikołaj i przyniesie prezent. Warunek - trzeba być przez cały rok grzecznym!

Uczestnicy Świetlicy musieli być bardzo grzeczni, bo i do nich przybył św. Mikołaj z ogromnym workiem prezentów. Kiedy pojawił się w drzwiach, wszystkim zabłysły w oczach iskierki radości. Św. Mikołaj chciał się jednak upewnić, że daje prezenty grzecznym dzieciom, dlatego wypytywał o ich zachowanie, prosił o piosenki i wierszyki. Podczas odwiedzin Mikołaja mimo niepewnoiści każde z dzieci miało nadzieję na swój osobisty upominek, Z twarzy dzieci nie znikał uśmiech. Na pożegnanie uczestnicy złożyli obietnicę, że w następnym roku będą się starały zachowywać jeszcze lepiej, bo przecież grudzień bez św. Mikołaja nie miałby swojego uroku.dodano 03.12.12r.Świetlicowe Andrzejki

Andrzejki, to czas wspaniałej zabawy, wielu niezapomnianych emocji i przeżyć. W Świetlicy połączyliśmy Andrzejki z zabawą, wróżeniem i małym "co nieco". Dzieci dowiedziały się "z przymrużeniem oka", co je czeka w przyszłości... We wróżbie z przedmiotami - symbolami każdy mógł się dowiedzieć kim zostanie w przyszłości. Pod kubkami były ukryte przedmioty, które miały swoją symbolikę. Znaczenie przedmiotów było następujące: Obrączka - małżeństwo w przyszłości, Krzyż - ksiądz, zakonnica, ciągłe modlitwy, Moneta - zostaniesz bardzo bogata/bogaty. Pusty kubek - zostaniesz starą panną lub starym kawalerem. Podczas wróżb panowała radosna atmosfera. Dużą popularnością cieszyła się wróżba, podczas której dowiadywano się jakie imię będzie miał przyszły mąż/żona. Przepowiadanie przyszłości zakończono wróżeniem butami. Zdejmowano lewe buty, który but pierwszy dojdzie do drzwi, ta osoba zmieni pierwsza swój stan cywilny.Zadowoleni i uśmiechnięci szliśmy do domu z nadzieją, że chociaż niektóre z wróżb się spełnią...dodano 22.10.12r.Klub Pancernika klika w fotelikach

W dniu 19 października 2012 roku dzieci z Świetlicy Socjoterapeutycznej włączyły się do akcji ogólnopolskiej kampanii "Klub Pancernika klika w fotelikach". Policjanci podczas kontrolowania pojazdów sprawdzali czy dzieci są przewożone zgodnie z przepisami, a dzieciom rozdawali maskotki Pancernika Gustawa. Natomiast uczestnicy świetlicy wręczali wzorowym kierowcom podziękowania za bezpieczną jazdę oraz breloczki do kluczyków i okładki na dowód rejestracyjny.dodano 10.10.12r.Mężczyźni też mają swoje święto

Dzień chłopaka – jedna ze świetlicowych tradycji. Dzień szczególny zwłaszcza dla męskiej części świetlicy. Jednak to panie zadbały o to, by świetlicowi mężczyźni ten dzień spędzili w wyjątkowy sposób. Zaczęło się od quizu sprawdzającego wiedzę w tematach raczej rezerwowanych kobietom. Jak wyszło? Bezbłędnie! Nikt nie dał się zaskoczyć pytaniami typu "Jak robimy kluski śląskie?" To proste! Mąka, jaja, spacer do pobliskiego marketu, kupujemy gotowe i odgrzewamy. Świetlicowe damy przygotowały ponadto konkurencję weryfikującą posiadanie tak ważnej umiejętności jak gwizdanie. Utrudnieniem była łyżeczka bułki tartej dla każdego "gwizdora", ale i z tym – ku zdziwieniu pań – chłopcy sobie szybko poradzili. Jeszcze tylko sprawdzian pojemności płuc w walce z balonami, które niechętnie, ale musiały skapitulować... by przejść do konkursu na mistera w kategoriach: internetu, publiczności, urody, fotografii, elegancji, humoru i zaradnośći. Odbyło się głosowanie, następnie trzymające w napięciu, komisyjne zliczanie głosów i ogłoszenie wyników połączone z uroczystą dekoracją laureatów. Pamiątkowe zdjęcia, a na finiszu wspaniała uczta... Chipsy i napoje gazowane – no tak, to można świętować.dodano 22.06.12r.Jurajska przygoda

To już pewnego rodzaju tradycja. Zarówno wychowankowie jak i wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Lędzinach zawsze ze zniecierpliwieniem wyczekują na ten dzień. W tym roku wypadło na 8 czerwca – dzień wyjazdu świetlicowej ekipy na wycieczkę do Rzędkowic.
więcejdodano 29.02.12r.Ferie zimowe

W obecnym roku, podobnie jak w latach poprzednich, pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Lędzinach zorganizowali szereg zajęć dla dzieci i młodzieży dających możliwość atrakcyjnego spędzenia ferii zimowych.

Oferta pierwszego tygodnia ferii skierowana została do uczestników Świetlicy i ich rodziców. Niewątpliwie atrakcją tego tygodnia był wyjazd do Szczyrku. Mimo zimnej aury chętnych było wielu, zarówno wśród samych uczestników, jak i członków ich rodzin.

Możliwość saneczkowania i szusowania na nartach po górskich stokach, piękno gór i szata śnieżna dostarczyły wszystkim wiele radości. Jak co roku, uczestnicy wycieczki będą czekać na kolejną możliwość wyjazdu.

W drugim tygodniu oferta zajęć skierowana była do wszystkich chętnych dzieci z terenu miasta. Tradycją jest organizowanie przez wychowawców Świetlicy zajęć plastyczno-technicznych.

Mimo dużo większej i bardziej urozmaiconej niż w latach minionych ilości propozycji spędzenia czasu wolnego w mieście, dzieci aktywnie i chętnie brały udział w przygotowanych konkursach.

Do świetlicy przychodziły przed jej otwarciem i licznie pozostawały po zakończeniu konkursów. Brały udział w grach i zabawach na terenie Świetlicy. Dużą przyjemność sprawiały im nagrody przyznawane za udział w zajęciach.

No cóż, ferie były i jak zwykle zbyt szybko minęły...dodano 20.12.11r.Wigilia Bożego Narodzenia

Na uroczystości, która odbyła się 19 grudnia br. z uczestnikami Świetlicy Sojoterapeutycznej do wigilijnego stołu usiedli wspólnie zaproszeni goście: Aleksandra Skwara-Zięciak - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, Pani Teresa Ciepły - przewodniczaca Rady Miasta Lędziny, Izabela Golus - kierownik Działu Interwencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach oraz Pan Piotr Ścierski - kierownik Działu Wentylacji KWK "Ziemowit".

Dzieci, pod okiem wychowawców Pani Izabeli Kołodziej i Violetty Adamus przygotowały świąteczne wierszyki i zaśpiewały kolędy. Zaproszeni goście złożyli wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne oraz rozdali prezenty. Spotkanie przebiegało w ciepłej i miłej, a przede wszystkim rodzinnej atmosferze, dało się też odczuć, iż Święta Bożego Narodzenia zbliżają się "milowymi krokami".dodano 15.12.11r.Św. Mikołaj w Świetlicy

Mikołajki wielu z nas kojarzą się z wielką przyjemnością i tajemniczością. Każdego roku dziecko i to duże i to małe z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzije św. Mikołaj i przyniesie prezent. Warunek - trzeba być przez cały rok grzecznym!

Uczestnicy Świetlicy musieli być bardzo grzeczni, bo i do nich przybył. św. Mikołaj z ogromnym workiem prezentów. Kiedy pojawił się w drzwiach, wszystkim zabłysły w oczach iskierki radości. Mikołaj chciał się jednak upewnić , że daje prezenty grzecznym dzieciom, dlatego wypytywał o ich zachowanie, prosił o piosenki i wierszyki. Podczas odwiedzin Mikołaja mimo niepewnoiści każde z dzieci miało nadzieje na swój osobisty upominek, Z twarzy dzieci nie znikał uśmiech. Na pożegnanie uczestnicy złożyli obietnicę, że w następnym roku będą się starały zachowywać jeszcze lepiej, bo przecież grudzień bez św. Mikołaja nie miałby swojego uroku.dodano 30.11.11r.Andrzejki

W dniu 30 listopada 2011roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach odbyły się "Andrzejki". Dzieci wysłuchały pogadanki na temat zwyczajów i tradycji andrzejkowych. Każdy był ciekaw co przyniesie los w najbliższej przyszłości, dlatego wszyscy zgromadzili się wokół stołów i zaczęła się zabawa. Uczestnicy czerpali radość z wróżenia z liczb, kostek, szpilek czy "wędrówki butów". Na uwagę zasługuje fakt samodzielnego zaangażowania się dzieci w wypisywanie "losów szczęścia".

Czas tajemniczych wróżb i wspólnej zabawy minął wszystkim niezwykle szybko. Magię tego wieczoru podkreślały zapalone świece i rysunki jakie wcześniej przygotowały dzieci. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników.dodano 17.10.11r.Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie

W dniu 14 października br uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach byli na wycieczce w Parku Miniatur w Inwałdzie. W całodziennej wyprawie pełnej wrażeń wzięły udział dzieci wraz z opiekunami. W Parku Miniatur przewodnik zabrał grupę w podróż wśród zabytków nie tylko Europy ale i całego Świata. Dzieci miały okazję podziwiać większość budowli w skali 1:25, m.in. Wieżę Eiffla w Paryżu, Operę w Sydney, Koloseum Rzymskie, Plac Św. Piotra w Rzymie, które do tej pory były dla nich znane jedynie z fotografii.

Dzięki sprzyjającej pogodzie dzieci udały się również do mini zoo. Wielką atrakcją była sama podróż do zoo, ponieważ odbyła się ona "ciuchcią". Wraz z przewodnikiem mogły oglądać zwierzęta, a także same je karmić. Na chętnych czekała również przejażdżka na koniach pod okiem instruktora.

Następnie ciuchcia zabrała uczestników wycieczki na teren Parku Miniatur gdzie skorzystały z takich atrakcji jak dwukrotna przejażdżka na Piracie, Kole Młyńskim lub Auto Scooterze.

Po dniu pełnym wrażeń dzieci wróciły do domów - bardzo wdzięczne, rozpromienione i zadowolone z tego, że mogły się wybrać na taką wyprawę.dodano 03.10.11r.Jak nie kochać jesieni...

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewie usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących...

Tadeusz Wywrocki

Jesień już zawitała do nas na dobre. Kolorowe liście spadają na ziemię. Wiele osób nie lubi jesieni, a tymczasem uczestnicy świetlicy pomyśleli o jej licznych plusach.

Jesień, to pora roku, która wcale nie musi kojarzyć się z zimnem i smutkiem. Szczególnie piękny jest początek jesieni, gdy jeszcze możemy liczyć na trochę słońca i w miarę wysokie temperatury. Jest to doskonały czas na to, by czas wolny spędzić na wolnym powierzu na zabawie z koleżankami i kolegami.Jesień doskonale nadaje się również do wykonywania rękodzieła czy innych robótek ręcznych. Można ten czas spędzać także w sposób bardzo zwyczajny i jednocześnie przyjemny.

Uczestnicy Świetlicy wiedzą to najlepiej i dlatego nie narzekają na nudę. Prócz zabaw na świeżym powietrzu, równie ciekawie spędzają czas wykonując prace artystyczne, kulinarne czy też organizując szereg konkursów.dodano 03.10.11r.Dzień chłopaka

30 września tradycyjnie już w naszej świetlicy obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej to okazji dziewczynki odśpiewały naszym chłopcom uroczyste "Sto lat", życząc im samych suksesów i wiele uśmiechów każdego dnia. Wraz z wychowawczyniami przygotowały również dla swoich kolegów liczne niespodzianki. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz laurek dla naszych Panów. Dla każdego z uczestników świetlicy był to udany i bardzo radosny dzień.

"W tym dniu szczególnym - września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę".dodano 01.07.11r.RZĘDKOWICE - przedsmak lata

Zostałbym w Rzędkowicach jeszcze z dwa tygodnie- mówi jeden z podopiecznych Świetlicy, uczestnik wycieczki, i trudno mu nie wierzyć, bo w Rzędkowicach czuć wakacje, czuć beztroski powiew lata...
więcejdodano 28.02.11r.Impresje kosmetyczne

Zima zdaje się nie mieć końca, ale uczestnikom Świetlicy to nie przeszkadza. Nie narzekają na nudę. W lutym 2011 roku pod "czujnym okiem" praktykantki, Pani Joanny Łuszcz, która ma ukończone Studium policealne na kierunku kosmetyka, dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje zdolności w zakresie makijażu, wizażu i stylizacji...
więcejdodano 02.02.11r.Ferie zimowe 2011 rok

W czasie ferii zimowych w dniach od 17 stycznia do 24 lutego I tydzień ferii dzieci i młodzież miasta Lędziny wzięły udział w zajęciach plastyczno-technicznych. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach...
więcejdodano 22.12.10r.Zwiedzanie Kopalni KWK "Ziemowit"

Po raz kolejny, dzięki Przyjaciołom Świetlicy, mogliśmy zwiedzić kopalnię KWK "Ziemowit"...
więcejdodano 06.12.10r.Św. Mikołaj w Świetlicy...

Ma długą białą brodę, duży brzuch, czerwony płaszcz i rozdaje dzieciom prezenty. Wiara w Mikołaja wzbogaca nasze życie o tajemnicę, której nam na co dzień brakuje. Z tą też myślą, jak co roku Mikołaja z prezentami nie zabrakło również w Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach...
więcejdodano 31.10.10r.Gratulacje dla Magdy!!!

Po zwycięstwie w konkursie organizowanym przez miesięcznik "Płomyczek" pt.: "Na słodką fraszkę" postanowilismy wziąć udział w kolejnym, który ogłosił w/w miesięcznik. Tytuł konkursu brzmiał "Świat za 100 lat". Uczestnicy nie namyślając się długo, z zapałem wzięli się do pracy. W ruch poszły kredki, farby, modelina i inne materiały potrzebne do wykonania pracy. Po niecałym tygodniu prace były gotowe do wysłania. Nie pozostało nam nic jak tylko czekać z nadzieją, że może i tym razem ktoś wygra. W październiku 2010 roku do Świetlicy dostarczono przesyłkę, w której była nagroda dla Magdaleny Kryger, która wzięła udział w konkursie.Madziu,gratulujemy!


dodano 13.07.10r.Wycieczka w Pieniny...

W dniach od 04.06 do 07.06 uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach wraz z wychowawcami i pracownikami Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego "Ziemowit" po raz kolejny wyjechali na wycieczkę. Pierwszy raz jednak była to wycieczka w Pieniny do miejscowości Szczawnica...
więcejdodano 31.05.10r.Konkurs na "Na słodką fraszkę" roztrzygnięty!!!

W maju uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach wzięli udział w konkursie pt.: "Na słodką fraszkę" orgaznizowanym przez miesięcznik "Płomyczek"...
więcejdodano 08.04.10r.Dzień Ziemi...

Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Lędzinach w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi przeprowadzili zajęcia w ramach akcji sprzątania świata oraz zajęcia socjoteraputyczne pt.: "Wrastanie w naturę"...
więcejdodano 06.04.10r.Śniadanko Wielkanocne

W dniu 01.04.br. uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej wraz z wychowawcami zjedli uroczysty posiłek wielkanocny....
więcejdodano 08.03.10r.Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej - 2-gi tydzień...

W drugim tygodniu ferii zimowych uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej wraz z wychowawcami wyjechali na wycieczkę do kina na film pt.: "Artur i zemsta Maltazara" oraz na lodowisko w Tychach. Jednak największą atrakcją był wyjazd wraz z rodzicami na wycieczkę do Wisły...
więcejdodano 01.03.10r.Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej...

Podczas ferii zimowych, w dniach od 15 do 19 lutego br. Świetlica Socjoterapeutyczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach organizowała zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Lędziny...
więcejdodano 05.12.09r.Kopalnia przyjazna dzieciom...

Wdniu 02.12.2009 r. odbyła się wycieczka uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do kopalni "Ziemowit"....
więcejdodano 04.12.09r."Na słodką fraszkę" - konkurs...

Uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach wzięli udział w konkursie "Na słodką fraszkę" orgaznizowanym przez miesięcznik "Płomyczek"....
więcejdodano 03.07.09r.Skałkowa Przygoda

W dniach od 4 - 7 czerwca br. 19 uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach, wraz z kadrą, po raz dwunasty wyjechało na wycieczkę - obóz przerwania do Jury Krakowsko - Częstochowskiej, w tym po raz 8 do miejscowości Rzędkowice...
więcejdodano 25.09.08r.Sprawozdanie Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za okres wakacji letnich - 2008 rok.

zobacz sprawozdanie (93 KB)dodano 19.05.08r.X-lecie istnienia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w LędzinachW dniu 13.05.2008r. w sali widowiskowo-kinowej "Piast" w Lędzinach miały miejsce obchody X-lecia istnienia naszej Świetlicy Socjoterapeutycznej... więcejdodano 25.01.08r.Ferie zimowe 2008r - podsumowanieW czasie ferii zimowych, w dniach od 14 do 23 stycznia br. wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach z pomocą wolontariusza, przyjaciół Świetlicy oraz członków Stowarzyszenia Młodych PANTEON przeprowadzili zajęcia w formie kółka plastyczno - technicznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Lędziny... więcejdodano 07.08.07r.Akcja letnia "Przyjazne Podwórko" - fotorelacjaZapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wakacyjnej akcji "Przyjazne Podwórko"... więcejdodano 04.07.07r.Akcja letnia "Przyjazne Podwórko"W dniach od 02.07.2007 do 31.08.2007 roku zapraszamy wszystkie dzieci z Lędzin, starsze niż 5 lat a młodsze niż 14 lat, do wzięcia udziału w wakacyjnej akcji "Przyjazne Podwórko"... więcejdodano 03.07.07r.

Kolejny sukces naszej Świetlicy Socjoterapeutycznej !

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż Świetlica Socjoterapeutyczna w ramach ogłoszonego przez Dziennik Zachodni konkursu plastycznego, pt.: "Wymarzone wakacje", wygrała 8 sponsorowanych miejsc na kolonie nad morze dla swoich uczestników, którzy są autorami pracy.dodano 02.07.07r.Jura po raz siódmy!!!W dniach 22 do 24 czerwca 2007 roku dwudziestu uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach brało udział w trzydniowej wycieczce do Rzędkowic położonych w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej... więcej


dodano 26.06.07r.

Sukces Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Lędzinach !Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 16.02.2007r. ogłosiło II edycję konkursu "Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej" w ramach realizacji zadań Rządowego Programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim".

Konkurs miał przyczynić się do kontynuacji promowania dobrych praktyk organizacyjnych oraz współpracy partnerskiej między instytucjami samorządu gminnego i podmiotami III sektora, działającymi w obszarze szeroko pojętej pomocy i integracji społecznej.
Celem głównym konkursu, był wybór 3 najlepszych gminnych świetlic socjoterapeutycznych w województwie, oferujących zajęcia programowe mogące być wzorcem dla innych organizatorów oraz będącej miejscem pracy, stażu lub prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych.

Mamy przyjemność poinformować, iż Świetlica Socjoterapeutyczna, działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach zajęła pierwsze miejsce w województwie śląskim uczestnicząc w w/w konkursie.

W związku z tym, jak poinformował nas Konrad Więch - Koordynator Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Miasto Lędziny uzyskało dofinansowanie na zrealizowanie zadań konkursowych w ramach Programu rządowego "Świetlica, Staż, Praca - socjoterapia w środowisku wiejskim".

Kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł.

Dofinansowaniem tym objęta jest Świetlica Socjoterapeutyczna, funkcjonująca przy MOPS w Lędzinach.
dodano 04.09.06r.

Podsumowanie ''Akcji Letniej''.

Świetlica Socjoterapeutyczna to także miejsce, gdzie dzieci z miasta Lędziny, które w wakacje pozostały w domu miały okazję do wzięcia udziału w ''Akcji Letniej'', zorganizowanej przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lędzinach.
W trakcie akcji zorganizowana zastała wycieczka do Straży Pożarnej w Tychach, gdzie obyły się pokazy strażackie, oraz główna atrakcja - wjechanie drabiną strażacką. Dodatkowo dzieci miały możliwość zwiedzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. W trakcie pieszej wycieczki po mieście dzieci miały możliwość zwiedzania ciekawych, zabytkowych miejsc oraz zdobycia wiedzy o historii Lędzin. W dwutygodniowej akcji dzieci mogły skorzystać z zajęć na pływalni krytej oraz wziąć udział w olimpiadzie sportowej zorganizowanej na hali sportowej, Ponadto codziennie odbywały się konkursy plastyczne i kąciki filmowe.
W sumie, w tym roku, z "Akcji Letniej" skorzystało 30 dzieci.

Artykuły z Dziennika Zachodniego na temat ''Akcji Letniej'':

dodano 04.09.06r.
Relacja z wycieczki do Rzędkowic.
Na miłe zakończenie roku szkolnego, aby docenić całoroczny trud naszych podopiecznych Kadra Świetlicy zorganizowała wraz z ratownikami KWK Ziemowit wyjazd na trzydniową wycieczkę pod namioty do Rzędkowic.
Główną atrakcją wycieczki była wspinaczka skałkowa pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów, którzy w myśl idei ''Każda chwila jest ważna - my stworzymy te niezapomniane'' zorganizowali nam atrakcyjne zabawy integracyjno - ruchowe typu: most linowy, jazdy na linach, drabinki sznurowe, wahadła...

Wspólnie miło spędzaliśmy czas spacerując po okolicy, kąpiąc się w basenie, wieczorami były ogniska i dyskoteka z pokazami artystycznymi dzieci. Miłym zakończeniem owej wycieczki było wręczenie sponsorom i organizatorom wycieczki - dyplomów ''Rycerzy Wielkiego Serca'' wykonanych przez dzieci.

Zapraszamy na fotorelację z wycieczki:© 2006-2014 MOPS Lędziny